QUEEN SPA服务

很荣幸作为岘港的第一站研发出了一些独特的养生疗法,如用竹子、蜡烛等材料。一切材料都是天然草药与越南传统治疗方式相结合,加上工作人员的热情服务,在温馨的现代与自然结合的环境之下,我们希望为您带来最好的体验
  • 全身按摩
  • 足部按摩
  • 脸部按摩
  • 去角质
  • 打蜡
用天然精油按摩身体

用天然精油按摩身体

 

60': 450.000đ (19.5USD) 

90': 670.000đ (29USD)

 

热石按摩

热石按摩

70': 520.000đ (22.5USD) 

90': 670.000đ (29USD)

120': 900.000đ (39USD)

用草药袋按摩身体

用草药袋按摩身体

70': 540.000đ (23.5USD) 

90': 700.000đ (30.5USD) 

120': 940.000đ (40.5USD)

用润肤露按摩身体

用润肤露按摩身体

 

60': 480.000đ (20.5USD) 

90': 720.000đ (31USD)

 

按摩润肤乳霜和热石

按摩润肤乳霜和热石

 

70': 560.000đ (24.5USD) 

90': 720.000đ (31USD) 

120': 960.000đ (41.5USD)

 

蜡烛按摩

蜡烛按摩

 

60': 490000đ (21.5USD)

90': 730000đ (31.5USD)

 

用竹和天然油按摩身体

用竹和天然油按摩身体

 

90': 750.000đ (32.5USD) 

120': 980.000đ (42.5USD)

 

竹身体按摩和身体乳液

竹身体按摩和身体乳液

 

90': 780.000đ (34USD) 

120': 1.000.000đ (43USD)

 

用姜和热石按摩身体

用姜和热石按摩身体

90': 780.000đ (34USD)

120': 1000.000đ (43USD)

泰式全身按摩

泰式全身按摩

 

70': 580.000đ (25USD) 

90': 750.000đ (32.5USD)

 

按摩身体孕妇

按摩身体孕妇

 

60': 500000đ (21.5USD) 

90': 750000đ (32.5USD)

 

足油和浸泡足部草药
脚被草药袋和脚浸草药
脚被热石和姜泡脚

脚被热石和姜泡脚

70': 500.000đ (21.5USD)
足姜+热石和足姜

足姜+热石和足姜

70': 560.000đ (24.5USD)
Line Rendez-Vous +黏土面膜面部按摩
Rendez-Vous面部按摩(无面膜)40分钟
Line Ohui +面膜泥面部按摩60分钟
Ohui面部按摩(无面膜)40分钟
身体用乳液+蒸汽浴擦洗竹粉
身体用乳液+蒸汽浴擦洗牛奶薰衣草油
打蜡腋下

打蜡腋下

100.000đ (4.5USD)
打蜡半腿

打蜡半腿

300.000đ (13USD)
全腿打蜡

全腿打蜡

400.000đ (17USD)
打蜡半臂

打蜡半臂

200.000đ (8.5USD)
打满手臂

打满手臂

250.000đ (10.5USD)
回蜡

回蜡

550.000đ (24USD)
致电服务

主页

价目单价目表

咨询

电话

DANANGTIP.COM - Da Nang travel guide