Queen Spa tự hào được World Spa đề cử giải thưởng 2021

 

Queen Spa tự hào được World Spa đề cử giải thưởng 2021 với danh hiệu: Spa Điểm đến Tốt nhất, Spa Tốt nhất, Spa Ngày Tốt nhất. Hãy giới thiệu Đà Nẵng Việt Nam với các Du khách Toàn cầu. Hy vọng chúng ta sẽ sớm bình phục sau đại dịch. Mong Hạnh phúc và Bình an đến tất cả mọi người.

Liên kết bầu chọn an toàn do World Spa tổ chức:
https://internationalspaawards.com/app/isa-vote?nid=aTZ6cmd0UUhCVXJuMU51cDhmVGpuQT09&fbclid=IwAR0SeRNsDc35Zq6R6y2OY9pdpwUExkmJxqMpifcbqsdv1G9rE-0ksm36sQo

Cảm ơn bạn rất nhiều!

 

致电服务

主页

价目单价目表

咨询

电话