Queen Spa được tổ chức ngành Spa lớn nhất thế giới World Spa đề cử bình chọn là Trung Tâm Spa chăm sóc sức khỏe và Điểm đến Spa tốt nhất năm 2021

 

Queen Spa rất vinh dự được tổ chức ngành Spa lớn nhất thế giới " World Spa " đề cử bình chọn là Trung Tâm Spa chăm sóc sức khỏe và Điểm đến Spa tốt nhất năm 2021.

Ngoài ra Queen Spa tự hào được nhiều năm liền bình chọn là Spa tốt nhất tại Đà Nẵng - Việt Nam, từ các tạp chí và sách du lịch hàng đầu của Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm nay do ảnh hưởng đại dịch Covid, Giải thưởng được World Spa tổ chức hình thức bình chọn online.

Chúng tôi rất biết ơn khi các bạn dành 30 giây, tham gia bình chọn đại diện ngành Spa của Tp Đà Nẵng,VN là Queen Spa , tự hào góp mặt chung với ngành Spa của thế giới, qua đó góp phần đưa tên tuổi ngành Du lịch của Tp Đà Nẵng đến với du khách toàn cầu, góp phần sớm hồi phục Du Lịch sau đại dịch. Hành động nhỏ của bạn đã giúp ngành du lịch Tp Đà Nẵng sớm hồi phục và phát triển kinh tế cho cộng đồng người dân Đà Nẵng. Chân thành cảm ơn hành động đầy ý nghĩa của các bạn !

Đây là link bình chọn an toàn do tổ chức World Spa hoặc dùng mã QR trong hình ảnh đính kèm:

https://internationalspaawards.com/app/isa-vote?nid=aTZ6cmd0UUhCVXJuMU51cDhmVGpuQT09&fbclid=IwAR0SeRNsDc35Zq6R6y2OY9pdpwUExkmJxqMpifcbqsdv1G9rE-0ksm36sQo

Chúng tôi rất cảm ơn hành động đầy ý của bạn cho ngành Spa và ngành Du lịch Đà Nẵng sớm hồi phục sau đại dịch . Cầu mong cho Đà Nẵng bình an !

 

サービスの依頼

ホーム

価格表

助言

電話